kontaktujte nás

Purity Cosmetics s.r.o.
Trieda SNP 407/61, 040 11 Košice (sídlo nie je prevádzka, ani výdajné miesto)

IČO: 51241277

DIČ: 2120656263

IČ DPH: SK2120656263

 

Zapísaná na Okresnom súde Košice I, odd. Sro, vl.č.42843/V

+ 421 907 848 026

info@100percentpure.sk

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, nejasnosti ohľadne objednávok, produktov, napíšte nám.

Veľmi radi Vám pomôžeme.

Ostatné údaje

Bankový účet vedený: Všeobecná úverová banka 

IBAN: SK11 0200 0000 0039 0519 6857

 

Kontaktná osoba: Natália Jusková – konateľ spoločnosti

 

Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/72 90 705
email: ke@soi.sk

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11  Košice
tel. č. 055/78 60 138
email: podatelna@ruvzke.sk